Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Albert Mechelynck

° Gent
1854 - 1924

Albert Mechelynck, Gent, 28.12.1854 - Gent, 9.3.1924

Advocaat; provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen (1884-1904), volksvertegenwoordiger (1904-1924), minister van Staat (1924); voorzitter van de Liberale Partij (1920-1921)

Albert Mechelynck studeert rechten aan de Gentse Universiteit en schrijft zich in 1879 in aan de Gentse balie. Hij wordt lid van de Gentse vrijmetselaars Le Septentrion. In 1880 trouwt Mechelynck met Anne Pauline Barbanson, telg van de invloedrijke Brusselse familie Barbanson, die prominente liberalen zoals Jean Pierre Barbanson (1797-1883) en Pierre-Théodore Verhaegen (1796-1862) onder haar leden telt.

Mechelynck is actief bij de Liberale Associatie en zetelt in de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen (1884-1904). In 1904 wordt hij verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij tot het einde van zijn leven zetelt. Hij is er ondervoorzitter van 1919 tot 1924.

In de Kamer laat hij zich horen als een erudiet pleitbezorger voor de algemene invoering van de evenredige vertegenwoordiging. Mechelynck verdedigt het standpunt dat de Liberale Partij moet verbreden over sociale klassen heen. Hiervoor is de uitbouw van een lokale verankering - door de oprichting van wijkkringen en  lokale partijafdelingen - onontbeerlijk. Hij ijvert voor de uitbouw van een sterke democratische basis van de Liberale Partij, gekoppeld aan een verbredend sociaal beleid. In 1920 wordt hij de eerste officiële voorzitter van de Liberale Partij.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt Mechelynck een actieve rol in verschillende hulporganisaties, waaronder het Gentse Comité voor Hulp en Voedselvoorziening. Met het in 1915 gepubliceerde werk La Convention de La Haye, formuleert hij een juridische aanklacht tegen de schending van internationale rechtsregels door de Duitse bezetter. In deze periode verzet hij zich ook tegen een machtsovername door de Raad van Vlaanderen.

De dag voor zijn overlijden wordt Mechelynck door Koning Albert I benoemd tot minister van Staat.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op