Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Antoinette Pecher

° Antwerpen
1927 - 2019

Antoinette Helsmoortel-Pecher, Antwerpen, 16.5.1927 - Ukkel,  26.5.2019

Antoinette Pecher wordt geboren op 16 mei 1927 te Antwerpen. Ze huwt met Pierre Helsmoortel (1926-2004), beheerder van vennootschappen en erevoorzitter van de Belgische Syndicale Kamer der Tussenpersonen voor Binnenvaartvervoer. Na diens overlijden huwt ze met Jacques Godding (1920-2012).

 

Als selfmade woman situeert haar carrière zich in de journalistiek, de public relations en de politiek.

 • Persattaché public relations bij het staatssecretariaat voor Leefmilieu (1974-1978)
 • Verzorgt de communicatie en promotie voor de PVV (1978-1985)
 • Verzorgt de pers en public relations voor Willy De Clercq, vice-eersteminister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel (1981-1985)
 • Directeur van Inbel (1985-1988)
 • Gemeenteraadslid Antwerpen (1977-2000)
 • Politiek actief voor Open Vld in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
 • Staat als onafhankelijke op de Antwerpse Stadslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar ze opkomt voor de belangen van de senioren.

 

Daarnaast is Antoinette Pecher zeer actief in het verenigingsleven, vooral in organisaties die zich inzetten voor oud-strijders, het verzet, vrede en vrouwenrechten. Ze is onder andere betrokken bij:

 • Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOO) (voorzitter in 1984)
 • Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen in Antwerpen (voorzitter)
 • Monument National à la Résistance (MNR) te Luik (bestuurslid)
 • Nationale Vrouwenraad (ondervoorzitter in 1982)
 • vzw Vrouw en Vrijheid (bezielster, voorzitter, ijveraar voor emancipatie en gelijke kansen voor vrouwen)
 • Europese Vrouwenlobby (stichtend lid)
 • PVV Vrouwenvereniging (ondervoorzitter in 1984)
 • PVV Arrondissement Antwerpen (ondervoorzitter in 1978)
 • Hendrik Conscience Stichting (stichter en ondervoorzitter)
 • Antwerpse Film Stichting (ondervoorzitter)
 • International Association of Political Consultants (lid)

Antoinette Pecher wordt voor haar maatschappelijke inzet in 2005 in de adelstand verheven en krijgt de titel van barones. Op haar negentigste schrijft ze zich nog in aan de Antwerpse universiteit om wijsbegeerte te gaan studeren en wordt zo de oudste studente aan de UA. Door een val moet ze die plannen tot haar grote frustratie laten varen.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op