Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

August De Winter

° Grimbergen
1925 - 2005

August De Winter, Grimbergen, 12.5.1925 - Brussel, 28.7.2005

Advocaat; gemeenteraadslid (1964-1971) en burgemeester (1965-1971) van Grimbergen, volksvertegenwoordiger (1963-1984), minister (1966-1968), staatssecretaris (1974-1977), Europees parlementslid (1984-1989), lid van de Hoofdstedelijke Raad (1989-1995); medeoprichter Blauwe Leeuwen (1968), bestuurslid van de Liberale Federatie en PVV/PLP-federatie van het arrondissement Brussel (1952-1974), ondervoorzitter PVV (1977-1980), voorzitter Vooruitstrevende Liberale Volksbond Brussel (1962-1966), bestuurslid LVV (1962-?); lid Raad van Beheer VUB. 

August De Winter wordt op 12 mei 1925 geboren te Grimbergen. Hij studeert Latijn-Grieks aan het Koninklijk Atheneum van Brussel, waarna hij aan de Université Libre de Bruxelles in 1951 het diploma van doctor in de rechten behaalt. In september 1951 wordt hij advocaat bij het Hof van Beroep in Brussel. Later wordt hij ook plaatsvervangend vrederechter in Sint-Kwintens-Lennik.

Al op jonge leeftijd engageert De Winter zich in de liberale partij. Hij is achtereenvolgens adjunct-secretaris (1952-1956), ondervoorzitter (1956-1962) en – de eerste Nederlandstalige – voorzitter (1962-1966 en 1973-1974) van de Liberale Federatie en later de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV)/Parti pour la Liberté et le Progrès (PLP)-federatie van het arrondissement Brussel. Op nationaal vlak oefent hij het ondervoorzitterschap uit (1977-1980) en zetelt hij in het partijbureau (vanaf 1982).

Ook in de Vlaamse liberale organisaties treedt hij op de voorgrond. In 1962 kiezen de Vlaamse liberale Brusselaars hem tot voorzitter van hun Vooruitstrevende Liberale Volksbond van het arrondissement Brussel (tot 1966) en wordt hij opgenomen in het bestuur van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV). De Winter ligt in 1968 mee aan de basis van het ontstaan van de Blauwe Leeuwen. In 1972, na het uiteenvallen van de unitaire liberale partij in PVV en PLP, worden de Blauwe Leeuwen erkend als Brusselse Federatie van de PVV. Een jaar later wordt De Winter tot voorzitter benoemd.

Eind jaren 1960 wordt De Winter als lid van de Raad van Beheer van de Vrije Universiteit Brussel betrokken bij de opsplitsing van deze instelling in een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit. In 1969 wordt hij de eerste voorzitter van de Raad van Beheer van de Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel en legt hij mee de fundamenten voor de uitbouw van een Vlaamse universiteit in de hoofdstad.

De Winter zet stappen in de lokale politiek en wordt in 1964 gemeenteraadslid voor de PVV in Grimbergen. Van 1965 tot 1971 is hij burgemeester van diezelfde gemeente.

Ook op Vlaams, federaal en Europees niveau is De Winter politiek actief. In 1963 wordt hij volksvertegenwoordiger. Datzelfde jaar neemt hij deel aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als lid van de Belgische Delegatie. Hij is fractievoorzitter van de liberalen in 1973-1974 en van 1981 tot 1984. Als Kamerlid zetelt hij automatisch ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (1971-1980) en zijn opvolger, de Vlaamse Raad (1980-1984). In de regering-Paul vanden Boeynants-Willy de Clercq (1966-1968) is hij minister van Buitenlandse Handelsbetrekkingen. In de regering-Leo Tindemans (1974-1977) is hij staatssecretaris voor Brusselse Streekeconomie en in de regering-Wilfried Martens III (1980) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 1984 verlaat De Winter de Belgische en Vlaamse politiek en wordt lid van het Europees Parlement (tot 1989). Van 1989 tot 1995 zetelt hij in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Hij zit zowel de fractie van de Vlaamse Liberalen en Democraten voor in deze Raad als in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Winter treedt meermaals op als onderhandelaar voor de PVV tijdens de vele onderhandelingsronden die het staatshervormingsproces in België kenmerken. Zo is hij in 1964-1965 liberaal afgevaardigde op een rondetafelconferentie met betrekking tot een grondwetsherziening, in 1969 lid van de Werkgroep Eyskens, ook Werkgroep der 28 genoemd, als afgevaardigde voor de PVV/PLP en in 1973 lid van de Gemengde Parlementaire Commissie van Advies inzake de Gewestvorming.

Na zijn mandaten als parlementslid en als voorzitter van de Raad van Beheer van de Brusselse Intercommunale Vervoersmaatschappij te hebben volbracht, trekt De Winter zich begin jaren 1990 terug uit het openbare leven.

Hij overlijdt op 28 juli 2005 te Brussel.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op