Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

August Wouters

° Lier
1881 - 1955

August Wouters, Lier, 25.2.1881 - Brussel, 12.5.1955

Medeoprichter en voorzitter van de Vooruitstrevende Liberale Volksbond Brussel, voorzitter Kindergeluk, actief in het Brusselse (liberale) verenigingsleven.

 

August Wouters wordt geboren in Lier, waar hij tijdens zijn jeugdjaren verblijft en kennismaakt met Arthur Vanderpoorten en de turnsport. Als jongeman belandt de Lierenaar in de hoofdstad en blijft er de rest van zijn leven. Hij komt er in contact met vader en zoon Hoste en is medeoprichter van de Brusselse Vooruitstrevende Liberale Volksbond (1911, toen nog Liberale Volksbond genaamd) en wordt er later ook voorzitter van. Hij is eveneens medeoprichter van de Brusselse mutualiteit De Blauwe Bloem. Beide verenigingen hebben als doel de Nederlandstalige liberalen een stem te geven, buiten maar ook binnen de partij. Wouters is daarnaast bestuurslid van het Willemsfonds, het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) en andere Vlaamse verenigingen in de hoofdstad. Zijn drukkerij in de Locquenghienstraat fungeert in de decennia na de Tweede Wereldoorlog als uitgever van Het Volksbelang, orgaan van het LVV. Wouters neemt herhaaldelijk politiek engagement op en staat als Nederlandstalige kandidaat op Brusselse liberale lijsten, maar slaagt er nooit in een mandaat te veroveren.

Vanuit zijn sociale ingesteldheid legt Wouters een bijzondere aandacht aan de dag voor het materieel en geestelijk welzijn van de jeugd. Hiervan getuigt zijn engagement in de vereniging Kindergeluk, waarvan hij, na diverse bestuursfuncties, in 1940 voorzitter wordt. Zijn inzet voor de Brusselse kinderen resulteert in de organisatie van o.a. een vakantiekolonie, een muziekschool en sinterklaasfeesten.

 Wouters zetelt in de bestuursorganen van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Hij is zelf een actief en fervent toneelspeler en ziet toneel als een belangrijk middel tot volksverheffing. Als secretaris van de Bond der Toneelverenigingen te Brussel ijvert hij voor een verregaande samenwerking tussen de diverse organisaties. Voor zijn culturele inzet krijgt Wouters in februari 1951 een indrukwekkend huldebetoon in de KVS. Ter gelegenheid hiervan wordt een bronzen medaillon onthuld met de afbeelding van de gevierde naar ontwerp van Basil Lamon.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op