Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Charles de Kerchove de Denterghem

° Gent
1819 - 1882

Charles de Kerchove de Denterghem, Gent, 4.6.1819 – Gent, 21.2.1882

Burgerlijk ingenieur; burgemeester in Gent (1858-1882), provincieraadslid Oost-Vlaanderen (1851-1863), volksvertegenwoordiger (1863-1970, 1878-1882), senator (1874)

Als oudste zoon van de Gentse burgemeester Constant de Kerchove de Denterghem groeit hij op in een gefortuneerde liberale familie. Hij studeert aan de Gentse universiteit, behaalt in 1841 het diploma van burgerlijk ingenieur en huwt twee jaar later met zijn nicht Eugénie de Limon. Zijn eerste stappen in de actieve politiek zet Charles de Kerchove als provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen (1851 tot 1863), later wordt hij volksvertegenwoordiger (1863 tot 1870 en 1878 tot 1882) en senator (in 1874).

Charles de Kerchove behoort tot de eerste bestuursgeneratie van de in 1848 opgerichte Gentse Liberale Associatie en wordt in januari 1858 burgemeester, wat hij blijft tot zijn overlijden in 1882. In die periode transformeert hij de stad tot een modern handels- en industrieel centrum, met ruimte voor ontspanning en cultuur, met aandacht voor onderwijs en volksgezondheid. Sanering via openbare werken krijgt daarbij een hoge prioriteit, zeker na de grote cholera-epidemie van 1866. De aanleg van brede lanen rond de stadskern, gecombineerd met een ringspoorweg, verhoogt de bereikbaarheid. Het Zollikofer-de Vigneplan, dat de sanering van de Nederscheldewijk en een verbinding tussen het Zuidstation en het stadscentrum beoogt, wordt ontworpen maar botst nog op weerstand. De uitvoering van dit urbanisatieplan wordt pas onder zijn opvolger Hippolyte Lippens gerealiseerd. De uitbouw van de haven met nieuwe dokken, verbeteringswerken aan het kanaal Gent-Terneuzen, het graven van de Verbindingsvaart tussen het kanaal Gent-Brugge en de zeehaven, en de uitbreiding van het Stapelhuis aan het Handelsdok geven de aanzet tot een moderne infrastructuur voor de scheepvaart.

Charles de Kerchove maakt ook werk van de secularisering van het openbaar leven. Hij geeft opdracht voor het bouwen van het burgerlijk hospitaal de Bijloke, leken verstevigen hun greep op de welzijnssector en er wordt een burgerlijk weeshuis voor jongens opgericht. Ondanks heftig verzet van de Gentse clerus onder leiding van bisschop Hendrik Frans Bracq wordt in 1873 de Westerbegraafplaats in gebruik genomen. Grote stadsfestiviteiten zoals de Pacificatiefeesten in 1876 ondersteunen dit beleid.

Met de steun van zijn schepenen van Onderwijs (Gustave Callier, August Wagener, Charles Andries en Jacob Heremans) breidt het netwerk van stedelijke scholen snel uit. Het aantal leerlingen van de lagere stadsscholen stijgt en tal van nieuwe schoolgebouwen worden opgetrokken. Twee nieuwe normaalscholen staan in voor de opleiding van jonge leerkrachten.

Charles de Kerchove is ook een enthousiast plantenliefhebber. De aanleg van het Citadelpark is een van zijn lievelingsprojecten en in 1860 richt hij een eerste Gentse plantsoendienst op. Op zijn persoonlijke domeinen brengt hij zijn botanische droom echt tot leven. Hij laat in het begin van de jaren 1870 aan de Nieuwe Wandeling een van de grootste winterserres van Europa bouwen en in 1872 komt het kasteeldomein van Beervelde, dat vandaag nog steeds een internationale reputatie op het gebied van bloementeelt heeft, in handen van zijn familie. Hij steunt de uitbreiding van het Casino aan de Coupure - waar toen de Floraliën werden georganiseerd - met een nieuwe tentoonstellingshal en in 1875 wordt hij voorzitter van de Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op