Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Constant de Kerchove de Denterghem

° Gent
1790 - 1865

Constant de Kerchove de Denterghem, Gent, 31.12.1790 – Wondelgem, 12.7.1865

Grootgrondbezitter; afgevaardigde bij de Provinciale Staten (1829-1830), gemeenteraadslid en burgemeester van Wondelgem (1824-1830), gemeenteraadslid (1836-1854), schepen (1837-1841) en burgemeester (1841-1854) van Gent, senator (1851-1855).

Afkomstig uit een familie van rijke Vlaamse grootgrondbezitters, neemt Constant de Kerchove deel aan de campagnes van Napoleon in Spanje en Duitsland. Hij zwaait in 1814 af als eerste luitenant bij de cavalerie en vestigt zich te Gent. Onder het Hollands regime zet hij zijn eerste stappen in de politiek. Hij wordt afgevaardigde bij de Provinciale Staten en is van 1824 tot 1830 burgemeester van Wondelgem. Bij de Belgische revolutie van 1830 blijft hij achter het Nederlandse bewind staan en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1836 wordt hij in Gent verkozen op de orangistische lijst. In 1837 wordt hij schepen en lid van het Bureel der Weldadigheid, waarvan hij in 1841 voorzitter wordt. Een jaar later overlijdt de burgemeester van Gent, Joseph Van Crombrugghe, en op 19 juni 1842 wordt Constant de Kerchove door de koning benoemd als zijn opvolger. De aanstelling van de intussen gematigde de Kerchove leidt tot weinig enthousiasme in de orangistische gelederen, maar al snel blijkt dat zijn compromisbeleid met een liberaal accent de beste oplossing is. Zijn bestuursperiode wordt beïnvloed door de algemene economische crisis, versterkt door onder meer de mislukte aardappeloogst van 1845 en de mislukte roggeoogst van 1846, de vrieswinter met zijn broodrellen in 1847, de woelingen in het revolutiejaar 1848 en de cholera-epidemie van 1849 die in Gent meer dan tweeduizend slachtoffers maakt.

Desondanks slaagt de Kerchove erin om vorm te geven aan enkele nieuwe projecten zoals de bouw van het stedelijk slachthuis en de restauratie van het Belfort, dat een nieuwe torenspits krijgt. Hij hervormt de lokale politie en besteedt veel aandacht aan het stedelijk onderwijs. In 1848 wordt Auguste Van Lokeren de eerste schepen van Onderwijs van de stad en wordt van de organisatie en de uitbreiding van het stedelijk onderwijs een absolute prioriteit gemaakt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1854 wordt de intern verdeelde Liberale Associatie afgestraft. De oppositielijst waarop een aantal liberaal-katholieken zich samen met de katholieken verenigen, wint de verkiezingen en Constant de Kerchove verdwijnt van het Gentse politieke toneel. Hij voltooit zijn termijn als liberaal senator (verkozen in 1851) en trekt zich vanaf 1855 terug op zijn buitenverblijf in Wondelgem, waar hij tien jaar later overlijdt.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op