Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Emilie Pecher-Speth

° Antwerpen
1891 - 1945

Emilie Pecher-Speth, Antwerpen, 30.12.1891 – Brussel, 5.3.1945

Ondervoorzitster (1923-1936) en voorzitster (1936-1945) NFLV, voorzitster Sécretariat des Oeuvres Sociales, bestuurslid Liberale Partij.

Emilie Speth wordt geboren als dochter van een van de belangrijkste reders in het vooroorlogse Antwerpen. Ze groeit samen met haar broers Charles, William en Jean op in het landhuis van de familie in Kapellen. In oktober 1912 huwt ze met Edouard Pecher, telg uit een vooraanstaande Antwerpse liberale familie en volksvertegenwoordiger. Op 27 december 1926 overlijdt hij aan de gevolgen van de griep. Emilie wordt op 35-jarige leeftijd weduwe.

Speth engageert zich in de liberale beweging. Naast het traditionele liefdadigheidswerk en het obligate erevoorzitterschap van de vrouwenafdeling van het Liberale Werkersverbond als ‘echtgenote van’, vindt ze ook aansluiting bij de eerste generatie politiek actieve vrouwen, onder wie Marthe Boël, Jane Brigode, Suzanne Orban, Gabrielle Rosy-Warnant, Hélène Goblet d’Alviella, Georgette Ciselet en Alice Buysse, die in 1923 het initiatief nemen om de Nationale Federatie der Liberale Vrouwen (NFLV) op te richten. Ze sluit zich aan bij de eerste bestuursploeg en wordt een van de ondervoorzitsters van de NFLV. De organisatie zet vijf hoofddoelstellingen op haar agenda, waaronder de coördinatie van sociale werken en liberale liefdadigheid. In 1928 volgt een formele structuur en het Sécretariat des Oeuvres Sociales komt onder de leiding van Speth te staan. Ze organiseert studiecommissies rond de moederschapsverzekering, hulp aan alleenstaande moeders, de werkmanslonen en de opleidingen huishoudkunde. In 1933 worden de eerste door haar Sécretariat voorbereide resoluties goedgekeurd door het nationaal congres van de Liberale Partij. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog slaagt Emilie erin om de werking voort te zetten en om nieuwe initiatieven te lanceren. Een daarvan is de oprichting in 1942 van de ‘Home Solidarité’, een opvangtehuis voor zwakzinnige kinderen in Antwerpen met de financiële steun van de familie Speth. In 1947, intussen verhuisd naar Kapellen, wordt deze instelling omgevormd tot de ‘Home Philippe Speth’. Deze vzw is nog steeds actief en staat momenteel in voor de opvang van jongeren die onder de Bijzondere Jeugdzorg ressorteren.

Intussen heeft ze in 1936 Marthe Boël – die voorzitster van de Nationale en de Internationale Vrouwenraad was geworden – opgevolgd aan het hoofd van de NFLV. Hierdoor wordt ze ook verantwoordelijk voor de uitstippeling én de uitvoering van het politieke programma van de liberale vrouwen. Ze beschikt hiervoor onder meer over een statutaire zetel in het bestuurscomité van de partij en maakte daarvan gebruik om in 1937 – tegen de wens van vele mannelijke politici in - haar twee belangrijkste medewerksters, Jane Brigode en Georgette Ciselet, op topfuncties binnen de partij én tot lid van het partijbureau te laten benoemen. Dit betekent de definitieve doorbraak van vrouwen in de liberale partijstructuren, een verwezenlijking waarin Emilie een cruciale rol speelt. Ze blijft voorzitster tot haar overlijden, maar laat zich vanaf 1944 vervangen door haar latere opvolgster Georgette Ciselet.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op