Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Jan Bascour

° Sint-Kwintens-Lennik
1923 - 1996

Jan Bascour, Sint-Kwintens-Lennik, 9.2.1923 - Sint-Kwintens-Lennik, 11.11.1996

Leerkracht, beheerder van vennootschappen; gemeenteraadslid (1964-1976) en burgemeester (1965-1976) van St-Kwintens-Lennik en, na de fusie, van Lennik (1977-1983), senator (1965-1991), (onder)voorzitter Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (1974-1980), staatssecretaris van het Brussels gewest (1985-1988); kabinetssecretaris van de minister van Buitenlandse Handel (1958-1961),  voorzitter van de Blauwe Leeuwen (1969-1972), ondervoorzitter PVV (1979-1985).

Jan Bascour wordt geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 9 februari 1923. Hij volgt onderwijs aan de hoofdstedelijke normaalschool Karel Buls te Brussel en aan de middelbare normaalschool te Antwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij lid van het verzet. Na de bevrijding is hij tot 1977 leraar wiskunde aan de Brusselse normaalschool Karel Buls. Hij is ook beheerder van vennootschappen.

Bascours politieke loopbaan start begin jaren 1960. Eerst is hij kabinetssecretaris van de minister van Buitenlandse Handel Jacques Van Offelen (1958-1961), vervolgens engageert hij zich in de actieve politiek. Hij wordt liberaal gemeenteraadslid (1964) en burgemeester van Sint-Kwintens-Lennik (1965-1976) en van Lennik (1977-1983) na de gemeentefusies. Op 25 mei 1965 wordt hij senator voor de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (tot 1991).

In 1968 is Bascour medestichter van de Blauwe Leeuwen, waarvan hij tot 1972 de eerste voorzitter is. Tussen 1971 en 1974 is Bascour lid van de Nationale Schoolpactcommissie. Van 1979 tot 1985 is hij ondervoorzitter van de PVV.

Van 29 mei 1974 tot 14 juni 1977 is Bascour voorzitter, daarna tot 1980 ondervoorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Onder zijn voorzitterschap wordt de samenwerking met Nederland uitgebouwd en wordt de aanzet gegeven voor het Taalunieverdrag tussen België en Nederland. Bovendien is hij betrokken bij het tot stand komen van het Cultuurpact en is hij gecoöpteerd lid van de Raad van Beheer van de VUB. Zowel in de Vlaamse Raad (1980-1982) als in de Senaat (tot 1985) zetelt hij als ondervoorzitter. Intussen is hij tussen 1983 en 1985 ook lid van de Internationale Commissie van de Nederlandse Taalunie. Eind november 1985 (tot 1988) wordt hij als niet-Brusselaar benoemd tot staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een benoeming die ook bij Vlaamse Brusselaars op veel kritiek wordt onthaald.

Bascour overlijdt te Sint-Kwintens-Lennik op 11 november 1996.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op