Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Jane Brigode

° Rummen
1870 - 1952

Jane Brigode, Rummen, 30.5.1870 - Vorst, 3.5.1952

Onderwijzeres; feministe; gemeenteraadslid en schepen in Vorst.


Jane Brigode speelt een belangrijke rol in de vrouwenbeweging. In 1901 wordt ze lid van de Belgische Liga voor Vrouwenrechten, opgericht door Marie Popelin, en neemt er verschillende bestuurlijke functies op. Vanaf 1905 zetelt de Brusselse onderwijzeres in de Nationale Vrouwenraad en in 1921 is ze medeoprichtster van de Nationale Federatie der Liberale Vrouwen. 

Een van de strijdpunten is het vrouwenstemrecht. In 1920 - het eerste jaar dat vrouwen aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen - wordt ze meteen verkozen op een liberale lijst in Vorst. Ze wordt gemeenteraadslid en later ook schepen van Onderwijs in Vorst.

In het interbellum wordt ze een van de kopstukken binnen de Liberale Partij en tijdens de Tweede Wereldoorlog leidt ze het clandestiene partijcomité. Ze kan daarom beschouwd worden als de eerste vrouwelijke partijvoorzitter van het land.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op