Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Jozef Vercoullie

° Oostende
1857 - 1937

Jozef Vercoullie, Oostende, 20.4.1857 - Gent, 4.2.1937 

Leraar, hoogleraar neerlandistiek en vergelijkende grammatica; gemeenteraadslid in Gent (1911-1921), provincieraadslid Oost-Vlaanderen (1902-1912); voorzitter Van Crombrugghe’s Genootschap, voorzitter Zetternamskring, voorzitter Willemsfonds, voorzitter Liberale Volksbond, voorzitter Liberale Kring van Sassepoort en Meulestede, bestuurslid Gentse Liberale Associatie.

Na studies Germaanse talen aan de normaalschool te Luik en een eerste lesopdracht aan het plaatselijke atheneum, komt Jozef Vercoullie in 1883 in Gent terecht. Hij wordt docent aan het atheneum en de normaalschool en krijgt in 1892 een benoeming tot hoogleraar aan de Gentse universiteit, waar hij tot 1927 neerlandistiek en vergelijkende grammatica onderwijst.

Vercoullie is een overtuigd Vlaamsgezind liberaal en wordt compagnon de route van Paul Fredericq. Ze zijn samen actief in het Willemsfonds en het Hoger Onderwijs voor het Volk. Vercoullie is ook voorzitter van het Van Crombrugghe’s Genootschap en de Zetternamskring, en steunt de Dageraadskringen en de Société Callier, twee hoofdrolspelers in de verdediging van het officieel onderwijs in Gent.

Zijn persoonlijke politieke ambities zijn groot en hij mikt op een schepenambt. Vercoullie wordt actief in de Liberale Volksbond waar hij in 1912 Arthur Buysse opvolgt als voorzitter. Daarnaast engageert hij zich als voorzitter van de Liberale Kring van Sassepoort en Meulestede en zetelt hij in het bestuur van de Gentse Liberale Associatie. Hij wordt verkozen tot provincieraadslid (1902-1912) en lid van de Gentse gemeenteraad (1911-1921).

In 1921 volgt Vercoullie Gillis Désiré Minnaert op als nationaal voorzitter van het Willemsfonds. Hij blijft aan tot zijn overlijden in 1937. Na de Eerste Wereldoorlog was hij immers overgestapt naar de gematigde vleugel van het liberale flamingantisme en dit paste perfect bij de koers die het Willemsfonds die jaren voer. Hij kan een heropbloei realiseren door de nadruk op het Willemsfonds als culturele vereniging te leggen. De invloed op de Vlaamse strijd deemstert daarentegen onder zijn bestuur grotendeels weg.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op