Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Jules Pecher

° Antwerpen
1900 - 1965

Jules Pecher, Antwerpen, 31.3.1900 – Malmedy, 1.9.1965

Provincieraadslid Antwerpen (1932-1946); voorzitter Antwerpse liberale mutualiteiten, voorzitter nationale liberale mutualiteiten, voorzitter Liberale Jonge Wacht, bestuurslid Liberale Associatie Antwerpen, bestuurslid Liberaal Werkersverbond, lid partijbureau Liberale Partij/PVV. 

Jules Pecher groeit op in de Antwerpse liberale hoge burgerij. De publieke aandacht gaat aanvankelijk naar zijn vijftien jaar oudere broer Edouard, die zowel op zakelijk als op politiek vlak een blitzcarrière maakt. De nog jonge Jules raakt in de jaren 1920 nauw betrokken bij de inspanningen van zijn broer op het vlak van de sociale zekerheid en de organisatie van de liberale mutualiteiten. Na het vroegtijdig overlijden van Edouard in 1926, neemt hij het roer over. Zowel op Antwerps (1925-1945) als op nationaal (1929-1965) niveau komt hij aan het hoofd te staan van de liberale mutualiteiten, die onder zijn langdurig beheer tot moderne organisaties worden uitgebouwd.

Daarnaast is Pecher ook actief binnen de Liberale Partij. Het begint met het voorzitterschap van de Liberale Jonge Wacht van de 4e Wijk in Antwerpen en een bestuursmandaat in het Landelijk Verbond der Liberale Jonge Wachten. De overstap naar de Antwerpse Verenigde Liberalen ligt iets ingewikkelder. Als lid van de hoge burgerij wordt hij bijna automatisch lid van de eerder conservatieve Liberale Associatie, terwijl hij als voorman van de mutualiteiten een boegbeeld van het Liberaal Werkersverbond is. Doordat hij in het bestuur van beide kiesverenigingen zetelt, wordt echter elke discussie vermeden. Ook op nationaal vlak vindt zijn inzet waardering. Hij maakt decennialang deel uit van het partijbureau van de Liberale Partij en later de PVV.

Het enige politiek mandaat dat hem ooit te beurt valt, is dat van provincieraadslid voor het kiesdistrict Antwerpen. Hij zetelt in de raad van 1932 tot 1946.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op