Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Leopold de Wael

° Antwerpen
1823 - 1892

Leopold de Wael, Antwerpen, 14.7.1823 - Antwerpen, 17.8.1892

Handelaar; gemeenteraadslid en burgemeester van Antwerpen (1872-1892); provincieraadslid Antwerpen (1860-1864); volksvertegenwoordiger (1873-1892), ondervoorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers (1878-1880).

Leopold de Wael is de zoon van de Antwerpse handelaar Charles Dewael en Isabella Vermoelen. Zij is de dochter van de Antwerpse burgemeester Philippe Vermoelen (1814-1817). In 1884 wordt door een rechtbankbeslissing zijn familienaam Dewael gewijzigd in de Wael.

Leopold treedt in de voetsporen van zijn vader als handelaar. In 1860 wordt hij voor de Liberale Associatie verkozen in de provincieraad. 

In 1872 verslaan de liberalen, na felle gemeenteraadsverkiezingen, de Meetingpartij. De coalitie tussen liberalen en katholieken is de jaren ervoor uiteengevallen en de Vlaamsgezinde liberalen hebben zich verenigd in de Liberale Vlaamse Bond (1866). Door de hergroepering van de liberalen krijgt Leopold de Wael de burgemeesterssjerp in handen. Het is een toonbeeld voor de heropleving van de Liberale Partij in Antwerpen en het ontstaan van verschillende liberale volkskringen. De Wael blijft tot aan zijn overlijden in 1892 burgemeester van de Scheldestad.

Tijdens zijn twintigjarig bestuur kent de stad enorme veranderingen. De Wael zet een ambitieus plan van stadsontwikkeling en havenuitbreiding op poten. Zo realiseert hij de herverkaveling van de Zuidwijk rond het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Hij gelooft in een sterk overheidsinterventionisme in diverse beleidsdomeinen. Dit gaat van de demping van waterlopen, de aanleg van een waterleidingnetwerk tot de bouw van gemeentescholen. Hij stimuleert de havenactiviteiten door de uitbouw en verlenging van verschillende dokken, zoals het Kattendijkdok. In deze periode wordt het rechttrekken van de Scheldekaaien gefinaliseerd, waarbij de Wael zich verzet tegen de afbraak van het Steen.

De Wael voert een antiklerikaal en anti-Meetingsgezind beleid. Dit uit zich onder meer in de sterke uitbouw van het officieel onderwijs. Hij neemt het initiatief voor de constructie van een nieuw gebouw voor het Koninklijk Atheneum. Het stadsbestuur bouwt de liberale stedelijke ruimte verder uit door de oprichting van een tiental standbeelden, onder meer voor de voormalige liberale burgemeester Jan Frans Loos. Leopold de Wael zelf wordt reeds in 1897 vereeuwigd met een standbeeld voor het Koninklijk Atheneum - als symbool van het liberale stedelijk onderwijs - op de Gemeenteplaats (de huidige Rooseveltplaats). In het Zuidkwartier wordt een straat naar hem vernoemd en ook het plein voor KMSKA draagt zijn naam.

 

Leopold de Wael wordt in 1892 opgevolgd door Jan Van Rijswijck.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op