Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Maurice Destenay

° Tilleur
1900 - 1973

Maurice Destenay, Tilleur, 18.2.1900 - Luik, 1.9.1973

Onderwijzer; gemeenteraadslid (1952-1973), schepen (1953-1963) en burgemeester (1963-1973) van Luik, volksvertegenwoordiger (1949-1965), minister van Staat (1966); voorzitter Nationale Federatie van de Jonge Liberale Wacht, secretaris (1938-1947), vice-voorzitter (1947-1954) en voorzitter (1954-1958) van de Liberale Partij

Maurice Destenay is onderwijzer van opleiding en geeft les aan de stedelijke jongensschool van Luik. Hij is actief binnen de liberale jeugd en wordt voorzitter van de Nationale Federatie van de Jonge Liberale Wacht. In 1938 wordt hij door Paul Hymans voorgedragen als partijsecretaris van de Liberale Partij. In 1940 wordt Destenay krijgsgevangene gemaakt door de Duitsers en brengt hij de rest van de oorlog in gevangenschap door.

Na de oorlog kent zijn politieke carrière een doorstart. In 1947 wordt hij vicevoorzitter van de Liberale Partij, waar hij vooral de Waalse belangen verdedigt. Destenay is een overtuigd Waalse militant, die oproept tot meer solidariteit tussen Franstaligen, en een vurig pleitbezorger van de Waalse zaak. Zo verzet hij zich tegen de politiek unitaristische lijn van de PVV/PLP in de jaren 1960.

Als partijvoorzitter en expert onderwijs speelt Destenay een belangrijke rol in het compromis dat ten gevolge van de Tweede Schoolstrijd wordt uitgewerkt rond het onderwijsbeleid in België. Hij is met name lid van de tripartiete Nationale Schoolcommissie die de schoolproblematiek moest onderzoeken. In 1958 is hij een van de medeondertekenaars van het Schoolpact. Dit pact vormt de basis voor de verdere democratisering van het onderwijs, waarbij de vrije schoolkeuze centraal staat. Het Schoolpact leidt tot de relatieve pacificatie van de schoolstrijd.

Na zijn aftreden als partijvoorzitter in 1958 legt hij zich toe op het burgermeesterschap van Luik, een rol die hij vervult tot zijn overlijden in 1973.

In juli 1966 wordt hij benoemd tot minister van Staat.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op