Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Octave Dierckx

° Antwerpen
1882 - 1955

Octave Dierckx, Antwerpen, 15.10.1882 – Ukkel, 21.3.1955

Advocaat; gemeenteraadslid van Elsene (1920-?), provincieraadslid van Brabant (1925-1929), senator (1929-1955), minister (1934, 1937-1938, 1938-1939, 1949-1950), minister van Staat (1945); voorzitter Liberale Partij (1933-1934).

Octave Dierckx studeert rechten en treedt toe tot de balie. Hij wordt in 1920 liberaal gemeenteraadslid van Elsene. Van 1925 tot 1929 is hij eveneens provincieraadslid van Brabant en van 1929 tot 1955 zetelt hij voor het arrondissement Brussel in de Senaat.

In 1933 wordt Dierckx voorzitter van de Liberale Partij. Als partijvoorzitter behoort hij, in vergelijking met zijn invloedrijke voorganger Albert Devèze, meer tot de linkerzijde van de partij, die staat voor een gespierde schoolpolitieke lijn. Tijdens de katholiek-liberale regering die in december 1932 onder leiding van Charles de Broqueville werd gevormd, pleit Dierckx dan ook voluit voor een grendelwet op de subsidiëring van het vrij lager onderwijs. Dit levert spanningen op met de meer pragmatische liberale minister van Openbaar Onderwijs, Maurice Lippens. Dierckx steunt als partijvoorzitter een ideologische vernieuwingsoperatie onder impuls van jonge liberalen, zoals Marcel-Henri Jaspar, die uitmondt in het liberaal partijcongres in 1935. Hij zet zich in om sociale en culturele koepelorganisaties uit de liberale zuil meer te betrekken bij de werking van de Liberale Partij. Zijn voorzitterschap is van korte duur en eindigt reeds in 1934 wanneer hij minister wordt in de vijfde regering-de Broqueville. Hij is in deze regering verantwoordelijk voor Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie.

In de jaren 1930, wanneer talrijke regeringen met wisselende samenstellingen elkaar opvolgen, maakt hij nog tweemaal voor een korte periode deel uit van een regering. Tussen november 1937 en mei 1938 is hij minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Paul-Emile Janson. In de hiernavolgende regering-Paul-Henri Spaak (1938-1939) is hij gedurende zes maanden als minister verantwoordelijk voor Openbaar Onderwijs, ook al is hij nooit schepen van Onderwijs geweest in Elsene. Als minister van Staat (1945) zonder concrete bevoegdheden maakt hij deel uit van de regering-Gaston Eyskens in 1949-1950. Dierckx is hiermee de laatst benoemde minister zonder portefeuille in de Belgische politieke geschiedenis.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op