Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.
Uitgelicht

Vlaggensymboliek ontcijferd

In de negentiende en twintigste eeuw hebben heel wat verenigingen een vlag die ze trots meedragen in stoeten. Ook liberale verenigingen investeren in een eigen vlag. Deze vlaggen staan dikwijls bol van de symboliek, al is de interpretatie hiervan geen gemakkelijke klus. Een boek uit 1925 ontcijfert de symboliek op de vlag van De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet.

S├ębastien Baudart
17 maart 2021

De ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet wordt opgericht in 1899, twee jaar na het ontstaan van de Antwerpse liberale krant De Nieuwe Gazet. Leopold De Jongh wordt voorzitter en de verkopers krijgen voor hun initiatief financiële steun van het bestuur van De Nieuwe Gazet. In het begin van de jaren 1920 schenkt het bestuur van De Nieuwe Gazet een indrukwekkende zijden vlag (160 x 179 cm) aan de Verenigde Verkopers, ontworpen en vervaardigd door Paul Bury.

De vlag draagt tal van verwijzingen naar de vereniging en naar de liberale waarden uit die tijd in zich. De sleutel tot de interpretatie van deze verwijzingen vinden we in het boek Geschiedenis onzer Maatschappijen van Willem Schepmans (1925), die naast heel wat uitleg over het ontstaan en de werking van de vereniging, ook een hele passage wijdt aan de symboliek op de vlag. De Belgische driekleur wijst (uiteraard) ‘op de vaderlandslievende houding en de gehechtheid aan de Belgische nationale instellingen’. De vrouw staat symbool voor de krant en de eraan verbonden ziekenkas: ‘eenerzijds houdt zij de fakkel van vrijheid en volksverlichting omhoog, terwijl zij de andere hand beschermend over een herstellende zieke uitstrekt’. De achtergrond en de letters van De Nieuwe Gazet zijn gemaakt in het blauw, kleur van de liberalen. De opwaartse gouden stralen van de zon symboliseren de ‘vereende krachten van het vrijzinnige leger om zijn idealen te verspreiden over het land en te doen zegepralen’. We laten u de volledige uitleg van Schepmans zelf ontdekken op onderstaande scan.

Hoe verwijs je naar dit artikel?

S├ębastien Baudart, "Vlaggensymboliek ontcijferd", Liberas Stories, laatst gewijzigd 17/06/2024.
copy url

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op