Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Burgers wereldwijd

Het liberalisme is een overtuiging, maar ook een plaats. Ze wordt beoefend op het wereldtoneel, maar ook in de Liberale Harmonie Sint-Cecilia van Hemiksem, die uit 1836 stamt. Welke ‘aardrijkskundige’ wetmatigheden bepalen de loop van het liberalisme?

Liberalen en ontwikkelings-samenwerking

12 min.

De Belgische liberalen staan met beide voeten in de wereld. Internationale ontwikkelingen, contacten en handelsbetrekkingen eisen hun aandacht op. Maar ook op het domein van ontwikkelingssamenwerking zijn ze actief. In de jaren 1980 en begin éénentwintigste eeuw leveren de liberalen verschillende staatssecretarissen en ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Ook richten ze vzw’s op om steun te verlenen aan ontwikkelingslanden. Welke visie volgen de liberalen hierbij?

Belgische liberalen en de Tweede Wereldoorlog

9 min.

De Tweede Wereldoorlog is een zware slag voor de liberale democratie, zoals die in de negentiende eeuw tot stand kwam. De gedachte om vrijheid door vrede te bewaken, wordt weggevaagd. Maar 'oorlog en liberalisme' gaat ook over de vraag: wat deden individuele burgers in oorlogstijd? Op welke manier heeft de liberale beweging zich tijdens de bezetting gedragen?

Rijmt liberalisme op kolonialisme?

10 min.

‘Imperial liberalism’, is de omschrijving voor de ideologie waarmee Groot-Brittannië in de negentiende eeuw een wereldrijk verovert. De combinatie van de twee termen roept veel vragen op, omdat de woorden zowel verwijzen naar vrijheid en gelijkheid (liberalisme) als naar verovering en onderdrukking (imperialisme/kolonialisme). Is imperialisme, het streven naar hegemonie over andere volkeren, inherent aan de liberale ideologie of juist niet? 

Stedelijkheid

8 min.

Wat is het verband tussen woonplaats en politieke overtuiging? Met een omweg langs het liberalisme in Antwerpen, Brussel en Gent zoeken we uit waarom de liberale cultuur overwegend een stedelijke cultuur is.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op